Aangesloten lidverenigingen:

BCB Business Contact De Bilt/Bilthoven Secr.: C. Groenen, Postbus 72, 3730 AB De Bilt, tel. (030) 2290079, www.bcbdebilt.nl

Bedrijvenpark Leyensehof Inl.: R.P. van Westrhenen, tel. (030) 2290684, www.leyensehof.nl

Het Winkelcentrum Bilthoven Koperwieklaan Inl.: P. Goudberg, Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven, tel. (030) 2250022.

Kring Ondernemers Maartensdijk Secr.: Tolakkerweg 217a, 3738 JM Maartensdijk, tel. (0346) 217910, www.kommaartensdijk.nl

Maartensdijkse Middenstandsvereniging Inl.: Jannie van Rossum, Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk, tel. (0346) 211268.

Ondernemersvereniging Centrum Bilthoven De Kwinkelier Voorz.: Peter Dapper, Julianalaan 36, 3722 GR Bilthoven, tel. (030) 2283412, www.winkelcentrumbilthoven.nl

Ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk Secr.: mw. Rademakers-Noorman, Postbus 269, 3730 AG De Bilt, tel. (030) 2203352, www.hessenweg-looydijk.nl

Ondernemersvereniging Het Oude Dorp Inl.: Quirine van den Dijssel, p/a: Dorpsstraat vo Steenstraat 37, 3732 HG De Bilt, tel. 06 28409196

Stichting Bedrijventerrein De Bilt Inl.: P. van Markus, tel. (030) 2200137

Stichting ZZP De Zes Kernen, Gemeente De Bilt Inl.: Ton Kok, Soestdijkseweg Noord 329, 3723 HA Bilthoven, tel. (030) 2749403, www.zzpdebilt.nl

Vereniging bedrijven Berg en Bosch Inl.: A. van der Veer, Postbus 627, 3720 AP Bilthoven, tel. (030) 2255509.

Winkelcentrum Het Kleine Dorp Inl.: Ad van Eck, Bilderdijklaan 110, 3723 DG Bilthoven, tel. (030) 2282163

Winkeliersvereniging Planetenbaan Inl.: M. Verhaar, tel. (030) 2284418, Secr.: H. Hillen, Planetenbaan 17-21, 3721 LA Bilthoven, tel. 030 2285096.