De BOF heeft zich recentelijk bezig gehouden met:

 • - Nota Economisch beleid 2020
 • - Detailhandelsnota 2010
 • - Gemeentelijke Structuurvisie 2030
 • - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan(GVVP) 2020
 • - Aanbestedingsbeleid van de gemeente
 • - Ontwikkeling en inrichting industrieterreinen

Lopende en geplande projecten zijn:

 • - Meedenken en adviseren m.b.t. de te ontwikkelen Life Sience As
 • - Adviseren m.b.t de inrichting van de de winkelcentra in de gemeente.
 • - Initiëren van een “Koopstroomonderzoek” voor de gehele gemeente.
 • - Bevorderen en ontwikkelen van “Gemeente Marketing”
 • - Participatie in de commissie “Duurzaamheid”
 • - Oprichting van het Ondernemingsfonds voor de gemeente De Bilt
 • - Participeren in activiteiten voor 900 jaar De Bilt.

Middels activiteiten zet de BOF zich in voor “het grotere belang”, oftewel tijdig de invloeden te onderkennen, die als afzonderlijke deelplannen van invloed zijn op het totaal gebeuren. Hiertoe heeft de BOF intensief contact met B&W, de ambtenaren en de gemeenteraad alsmede diverse relevante personen en organisaties, waarvoor de dialoog plaats vindt op basis van wederkerigheid en respect.